ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
download
 
 
     
 

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรุ่นที่ 8

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ร่วมกับ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพและผู้สนใจ

เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

รุ่นที่ 8

วันที่  2  กุมภาพันธ์ – 29 พฤษภาคม 2558

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัคร  โดยส่งใบสมัครไปที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000  โทรสาร 045-352595 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 มกราคม  2558


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

         1. นางไพรัตน์          ชมภูบุตร   โทร  081-074-4520

         2. นางกมลทิพย์ สงวนรัมย์  โทร  081-548-5019       

         3. นางสาวกุณฑ์ชลี    เพียรทอง  โทร  089-166-6118

E mail : [email protected]

ศูนย์ฝึกอบรม  รพ.พระศรีฯ 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
29-12-2014 15:00:28