ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
download
 
 
     
 

ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
21-04-2020 15:26:42