ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
download
 
 
     
 

23/11/60 PST ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมและตารางการอบรม

 โครงการอบรมPST
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
23-11-2017 15:11:38