ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
download
 
 
     
 

25/11/59 การลดหยาอนภาษีด้วย LTF&RMF ผ่านกองทุนรวม เพื่อความมั่งคั่งทางการเงิน

            ด้วยฝ่ายการเงินและบัญชี จะจัดประชุมวิชาการเรื่อง "การลดหยาอนภาษีด้วย LTF&RMF ผ่านกองทุนรวม เพื่อความมั่งคั่งทางการเงิน"  ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่างปลายปีซึ่งบุคลากรต้องวางแผนการาชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเดือนมกราคม - มีนาคม 2560 จะได้รับทราบข้อมูลความรู้เรื่องการวางแผนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้เกิดประโชยน์สูงสุดควบคู่ไปกับการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50ปี พระศรีมหาโพธิ์

บรรยายโดนบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
25-11-2016 10:19:22