คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนงานที่ 2 การให้บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในอารมณ์ดีคลินิก
คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนงานที่ 1 แนวทางระบบส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศ
พลังสุขภาพจิตครอบครัว
ความสุขในการทำงาน
พ่อ แม่ เลี้ยงบวก
ขจัดทุกข์ในโลกยุค "ป่วน"
 
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำไตรมาส 2 (1 มกราคม -31 มีนาคม 2563 ) ปีงบประมาณ 2563
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกาศร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและสอบปฏิบัติ มีสิทธิเข้าทดสอบดานจิตวิทยาและสอบสัมภาษณ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคคลธรรมดาดำเนินงานของส่วนราชการตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประกาศเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยการสอบปฏิบัติ