ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์ประภาส อุครานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


 


ค้นหาใน Google.co.th ค้นหาใน พระศรีฯ ค้นหาใน กรมสุขภาพจิต

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352513 สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ 1667
E-mail : [email protected]

counter