แพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก

ภารกิจของหน่วยงาน

ให้บริการบำบัดรักษา ส่งเสริม  ป้องกัน ฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต สุขภาพทางกายด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

วัตถุประสงค์


1. บำบัดรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู ให้ผู้รับบริการโดยใช้หลักการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตและสุขภาพทางกาย
2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาทางจิตเวช ปัญหาสุขภาพ ทางกายด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก  ให้กับผู้ป่วย ญาติประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


บุคลากรของเรา


ชื่อ-สกุล : ศิรินุช สมตัว

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก

 ชื่อ-สกุล : ชลธิชา สาระบูลย์

ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย

ชื่อ-สกุล : นิตยา บุญชิต

ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทย

ชื่อ-สกุล : ดุษฎี ศรีธาตุ

ตำแหน่ง : ช่วยแพทย์แผนไทย

ชื่อ-สกุล : วรารัตน์ ญาติคำ

ตำแหน่ง : ช่วยแพทย์แผนไทย

 ชื่อ-สกุล : สาวิณี กุ่ก่อง

ตำแหน่ง : ช่วยแพทย์แผนไทย

ชื่อ-สกุล : หนึ่งฤทัย บุญศรี

ตำแหน่ง : ช่วยแพทย์แผนไทย

ชื่อ-สกุล : อารีรัตย์ บัวสด

ตำแหน่ง : ช่วยแพทย์แผนไทย

ชื่อ-สกุล : กนกอร หอมหวล

ตำแหน่ง : ช่วยแพทย์แผนไทย

 ชื่อ-สกุล : วิลาวรรณ สามาอาพัฒน์

ตำแหน่ง : ช่วยแพทย์แผนไทย

ชื่อ-สกุล : กัลยา จันทะนาค

ตำแหน่ง : ช่วยแพทย์แผนไทย

ชื่อ-สกุล : สุดาภา ดุลสุข

ตำแหน่ง : ช่วยแพทย์แผนไทย

ชื่อ-สกุล : เดวิทย์ กำพลพิพัฒน์

ตำแหน่ง : ช่วยแพทย์แผนไทย

 


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ที่มีภาวะเครียดวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ปวดศีรษะ ไมเกรน นอนไม่หลับ  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กลุ่มโรคอาการทางกายที่เกี่ยวเนื่องกับ ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง ระบบประสาทส่วนปลาย และอื่นๆตามดุลยพินิจของแพทย์

เมนูบริการ

ทำให้อารมณ์และจิตใจ  
ผ่อนคลาย ลดความเครียดวิตกกังวล ปวดศีรษะ รักษาภาวะซึมเศร้า ทำให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น พังผืด ยืดคลาย ลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ 
การเคลื่อนไหวของร่างกายสะดวกขึ้นและช่วยปรับสมดุลธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย
เป็นการนวดกดจุดเท้าเพื่อกระตุ้นระบบประสาท ปลายประสาทอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลือง ช่วยผ่อนคลายความเครียดและความหดหู่
เป็นการประคบตัวด้วยสมุนไพรผสมผสานกับการนวดคลายกล้ามเนื้อ
การนวดตัวด้วยน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายระบบไหลเวียนช่วยปรับสมดุลด้านจิตใจคลายความวิตกกังวล
เป็นการผ่อนคลายความเครียดด้วยการทําสมาธิ ถือได้ว่าเป็นการผ่อนคลายที่ลึกซึ้งที่สุด  สมาธิทําให้จิตใจสงบนิ่ง  มีสติหยุดความคิดที่ฟุ้งซ่าน  วิตกกังวล  หรืออารมณ์ด้านลบทั้งหลาย  เมื่อเราทําสมาธิจะรู้สึกสบายขึ้น
เป็นการบริหารกาย ลมหายใจ ( ปราณ ) และการผ่อนคลาย การฝึกโยคะก่อให้เกิดพลังของชีวิตและมีสมาธิหากได้ฝึกโยคะอาสนะ อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ เป็นผู้ที่มีมีสุขภาพที่แข็งแรง จิตใจผ่องใสและเข้มแข็ง ถือเป็นการบำบัดโดยธรรมชาติอย่างแท้จริง
เป็นการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ร่างกายทำให้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของแขนหรือข้อต่อต่างๆเป็นไปอย่าคล่องแคล่ว การไหลเวียนของโลหิตดีข้น ต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้สุขภาพแข็งแรง
(ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ / จินตนาการ /สุนทรียสนทนา )
คำแนะนำ  ปรึกษา สาธิตและสอนแสดงด้านการแพทย์แผนไทย

ADDRESS

  • Address:212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง
    จ. อุบลราชธานี 
    34000
  • Email: -
  • Website: www.prasri.go.th
  • โทร: 045-352-590