โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย


          นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านพยาบาลจิตเวช ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักบริหารการพยาบาล และบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนำนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนหลักสูตร Master degree of Nursing education จาก  University of Muhammadiyah Yogyakatar ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 14 คน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ การศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นการรับฟังการบรรยายการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล และแบ่งกลุ่มย่อยศึกษาดูงานที่กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชหญิง