ประชุม เรื่อง บทเรียนการใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)

ประชุม เรื่อง บทเรียนการใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)

ประชุม เรื่อง บทเรียนการใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)

ประชุม เรื่อง บทเรียนการใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)


          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุม เรื่อง บทเรียนการใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)  ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากร การประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม