อบรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อบรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อบรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อบรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อบรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

อบรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ