ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยและอำนวยการ โทรศัพท์ 0 4535 2546 มือถือ 08 1760 8585 โทรสาร 0 4535 2595

รับสมัครอลรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา

  เอกสารแนบ 1.วันที่เสนอข่าว  15-03-2016