ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยและอำนวยการ โทรศัพท์ 0 4535 2546 มือถือ 08 1760 8585 โทรสาร 0 4535 2595

ทำเนียบบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร


คลิ๊กเพื่อดูขนาดต้นฉบับ

วันที่เสนอข่าว  02-03-2016