ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
รางวัลที่ได้รับ
ผลงาน
ดาวน์โหลด
1
abstract_ The effect of major depressive disorder Dr.Wachira Pengjantr
Dr.Thoranin Kongsuk
Mrs.Rungmanee Yingyeun
Mrs.Jintana Leejongpermpoon
Miss.Kedsaraporn Kenbubpha
   
2
abstract_Clinical practice guideline of psychosocial Dr.Sompon Rungreangkulkij
Dr.Thoranin Kongsuk
Mrs.Supattra Sukhawaha
Mrs.Jintana Leejongpermpoon
Miss.Supranee Phimtra
Miss.Kedsaraporn Kenbubpha
   
3
abstract_Identify care management Miss.Kedsaraporn Kenbubpha
   
4
abstract_Surveillance system of depressive Dr.Thoranin Kongsuk
Mrs.Jintana Leejongpermpoon
Mrs.Supattra Sukhawaha
Mrs.Rungmanee Yingyeun
Miss.Supranee Phimtra
Miss.Kedsaraporn Kenbubpha
Mr.Nuntawat Khotcharoen
Mr.Watee Vanpeng
Mr.Sinchai Charoensri
Mr.Somkual Prada
Miss.Wongduen Konkla
Miss.Kaewchalieo Paepien
   
5
Clinical practice guideline of psychosocial intervention for secondary care nurses in depressive disorders Dr.Sompon Rungreangkulkij
Dr.Thoranin Kongsuk
Mrs.Jintana Leejongpermpoon
Mrs.Supattra Sukhawaha
Miss.Supranee Phimtra
Miss.Kedsaraporn Kenbubpha
   
6
การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด นพ.หวาน ศรีเรือนทอง
นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข
น.ส.เกษราภณ์ เคนบุปผา
นายนันทวัฒน์ โคตรเจริญ
น.ส.สุปราณี พิมพ์ตรา
นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
   
7
การศึกษาผลของการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อการป้องกันโรคซึมเศร้า

นายแพทย์ศุภชัย จันทร์ทอง
นางสุพัตรา สุขาวห

   
8
ระบาดวิทยาโรคจิตเวชในผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นายแพทย์เจริญศักดิ์ อ่ากลิ่น
นางสาวเกษราภรณ์ เคนบุปผา