หน้าแรก ลงทะเบียน ติดต่อเรา เว็บบอร์ด คู่มือ  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บกลุ่มการพยาบาลอยู่ในช่วงกำลังปรับปรุง
  นักศึกษาพยาบาลฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
นายแพทย์ประภาส อุครานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช
  Login
username:
password:
 
ดาวน์โหลดคู่มือด้วย
QR Code

 

     
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555
สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ 1667 E-mail : webmaster@prasri.go.th