คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี

คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี

คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี

คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี

คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี

คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี

คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี

คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี

คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี

คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี

คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี


คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี

             คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ และห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ