ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”


ชาวพระศรีฯ ร่วม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก”

               วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยด้านบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ ENV และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ “อุบลเมืองสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก” โดยทาง รพ.พระศรีฯ ได้ตัดแต่งกิ่งไม้บนทางเท้า กวาดเศษใบไม้ เศษขยะ และเก็บขยะบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่อเป็นการต้อนรับปีท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560 และเป็นการรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในจังหวัดอุบลราชธานี