ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพระบบบริการโรคซึมเศร้าเขตสุขภาพที่ 7 และ 8
 

               ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพระบบบริการโรคซึมเศร้าเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาย “ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของสำนักงานสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพของจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย นครพนม บึงกาฬ สกลนคร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ