โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร สู่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 20 ก.พ. 2562
 

      นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร สู่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์   รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีโรงพยาบาล ศูนย์ สถาบัน และศูนย์สุขภาพจิต ในสังกัดกรมสุขภาพจิตส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างอบอุ่น


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ