โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561
 

                 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 "เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี" ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มย่อย ให้ความรู้ "เครียดได้ คลายเป็น เล่มเกมแต่พอดี"และ ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวารินชำราบ จำนวนกว่า 150 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ