โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
 

             โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่นอุบลราชธานี โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานมอบของที่ระลึก ช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

ผู้เกษียณอายุราชการ มีดังนี้ 1) นายแพทย์หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์1 2) นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร 3) นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา 4) นายอัครเดช สุธีร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5) นายทันสมัย ภูเม็ด เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน 6) นายประสิทธิ์ ธานี ช่างต่อท่อ ช2 7) นางวีรัญญา สะอาด พนักงานการเงินและบัญชี ส3  8) นายศักดิ์ดา สิมมาเคน พนักงานอาชีวบำบัด ส2

 

 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ