โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดพิธีฉลองศาลาพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
 

     โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีฉลองศาลาพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง  ในวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในการประกอบพิธี นอกจากนี้ มีพิธิตั้งศาลตายาย และพิธีมอบพ่อโคพันธุ์ดี โดยกรมปศุสัตว์ มอบให้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้รับบริการ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ ได้มีการบวงสรวงพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงเพื่อปรับปรุงศาลาใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ