อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ประจำปี 2561
 

                นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในโอกาสตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รอบที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การขอรับการสนับสนุนด้าน  ต่าง ๆ จากกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาล


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ