โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
 

             โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำโดย นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ เนื่องใน นเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ