ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีฯ
 

           โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำโดย นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้รับฟังบรรยายลักษณะสำคัญขององค์กร สรุปสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10 ผลการดำเนินงาน การจัดสรรพื้นที่เพื่อดำเนินการตามภารกิจ ตลอดจนแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ