ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ
 

              กลุ่มงานเทคนิคบริการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ รวมทั้งรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์ 2560 โดยมี นางอัมพร ตุลสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร เป็นประธาน มีบุคลากรจากกลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และเครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ