ประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล “พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน”
 

          สำนักบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล“พยาบาลเสียงแห่งพลัง : สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (Nurses A Voice to Lead – Health is a Human Right) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมี นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช เป็นประธาน กิจกรรมรวมพลังพยาบาลมีนิทรรศการวันพยาบาลสากล พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล บรรยายวิชาการ เรื่อง “สิทธิผู้ป่วยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดยมี ดร.อัครเดช กลิ่นพิบูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักบริหารการพยาบาลด้านวิชาการ เป็นวิทยากร มีพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมงานกว่า 100 คน 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ