ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบบริการนิติจิตเวชสู่การปฏิบัติ
 

                     สำนักบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำระบบบริการนิติจิตเวชสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมี นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนายการด้านการพยาบาลจิตเวช เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบริการนิติจิตเวช ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวชเป็นไปในทางเดียวกัน ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการพิทักษ์สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ