ชาวพระศรีฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ 2561
 

           นพ.ประภาส  อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ “พระศรีมหาโพธิ์ อุบลฯ เก๋ไก๋ไทยนิยม” ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 โดยเวลา 07.00 น.  ณ บริเวณหน้าอาคารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ จากนั้นพิธีสักการะพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง และพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อไชยหัสบดินทร์ ฟังพระธรรมเทศนา “อกาลิโก: กรรมทันตาบุญทันใจ ในยุค4.0” พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และได้เดินทางไปวัดป่าแสนอุดม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อสรงน้ำอัฐิแพทย์หญิงปรีดา นรการบริรักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ