สาธิตการใช้หุ่นฝึกปฏิบัติและสอนการช่วยฟื้นคืนชีพ
 

                  คณะกรรมการทีมนำทางคลินิก (CLT) จัดอบรมสาธิตการใช้หุ่นฝึกปฏิบัติและการช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมอุปกรณ์จำลองคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเต็มตัว รุ่นเชื่อมต่อไร้สาย ให้แก่พยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติงานด้าน จิตเวชฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 1 อาคารพรหมวชิรญาณซึ่งหุ่นที่ใช้ในการสาธิตเป็นหุ่นยางเต็มตัวมีลักษณะเหมือนคนจริง ผิวหนังอ่อนนุ่ม ใช้ในการฝึกช่วยชีวิตตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน (Basic life Support) ฝึกหัดการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (Early Defibrillation) จนถึงขั้นสูง (Advance cardiac life Support) พร้อมอุปกรณ์จำลองคลื่นฟ้าหัวใจ ฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง ตั้งแต่การเขย่าตัวเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถฝึกการตรวจสภาพผู้ป่วยว่ายังมีสติและการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่ท่อช่วยหายใจ โดยสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และระบบไร้สาย มีโปรแกรมใช้งานฝึกการช่วยชีวิต (CPR software) สำหรับแสดงผลและวิเคราะห์การฝึกสอนกับหุ่นฝึกตามเวลาจริง   


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ