กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล
 

 กลุ่มงานเทคนิคบริการ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมโรงพยาบาลชั้น 1


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ