ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพิ่มคุณค่าบริการด้วย LEAN Management”
 

                 สำนักคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง คณะกรรมการ LEAN Management และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพิ่มคุณค่าบริการด้วย LEAN Management” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการตามรอยระบบบริการเพื่อหาความสูญเปล่าหรือกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่า สามารถปรับปรุงพัฒนาระบบบริการในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร จำนวนกว่า 60 คน ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอก ดร.ภูวนาถ แก้วปลั่ง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็นพี ซิสเต็ม จำกัด เป็นวิทยากร


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ