พิธีเปิดอาคารพรหมวชิรญาณ ในวันสถาปนา 71 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีเปิดอาคาร “พรหมวชิรญาณ” ในวันสถาปนาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ครบรอบ 71 ปี ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกากะทิง ชั้น 5 อาคารพรหมวชิรญาณ มีพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องใน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงพยาบาล อดีตผู้บริหาร และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานร่วม พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีเปิดแพรป้าย “อาคารพรหมวชิรญาณ” เจิมและประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของบุคลากรโรงพยาบาล แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ และบุคลากร เข้าร่วมพิธี

 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2489 เดิมชื่อว่าโรงพยาบาลโรคจิตต์ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ซึ่งขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองโรงพยาบาลโรคจิตต์ เป็นผู้สำรวจหาพื้นที่ในการก่อสร้าง ในที่สุดได้เลือกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเดิมเป็นโรงงานเนื้อและนมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่กำลังจะหยุดกิจการ ระยะแรกใช้เรือนไม้ชั้นเดียวเป็นศาลาคนไข้นอก ต่อมาสถานที่เริ่มคับแคบ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขึ้นใหม่ และมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2493 จึงถือเป็นวันกำเนิดโรงพยาบาล และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์”    
 
 อาคารพรหมวชิรญาณ สำหรับผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด ได้รับงบประมาณจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 60,500,000 บาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลา 550 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแก่ผู้ป่วยและญาติ อีกทั้งเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและโรงพยาบาล รวมไปถึงเป็นเกียรติงดงามแก่แผ่นดิน โดยได้ขออนุญาตนาม  พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานาวา กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ฝ่ายศาสนศึกษา) มาเป็นชื่อของอาคาร ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ