โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”
 

            คณะกรรมการ 5 ส. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ อาคารนันทนาการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารนันทนาการ และบริเวณโดยรอบ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีของโรงพยาบาล ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพลานามัยที่ดี


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ