โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
 

             นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารคุณภาพ และสำนักคุณภาพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 25 มกราคม 2561 สำหรับการรับรองกระบวนการคุณภาพนี้เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ปี ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร ทีมนำทางคลินิก หน่วยให้บริการ และบุคลากรทุกหน่วยงาน 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ