06/12/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรมบุญคูณลาน สืบสานประเพณี พระศรีมหาโพธิ์ (นวดข้าว)
 

               ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายเรื้อรัง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมบุญคูณลาน สืบสานประเพณี พระศรีมหาโพธิ์ (นวดข้าว หรือ ตีข้าว) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และหัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมกันนำรวงข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ มานวดข้าวโดยใช้ไม้ เรียกว่า “ตีข้าว หรือ ฟาดข้าว” โดยจะใช้ไม้หนีบข้าว ซึ่งมีลักษณะเป็นไม้สองท่อนผูกเชือกติดกันเพื่อหนีบมัดข้าวแล้วฟาดมัดข้าวลงที่ไม้รองนวดจนเมล็ดข้าวหลุดออกจากรวง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นอีสาน ผู้ป่วยจิตเวชได้ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการประกอบอาชีพทำนา และประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนฟางที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ