โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดพิธียกฉัตรสมโภช และทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างศาลาโพธิ์ธรรม ประดิษฐาน พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต
 

                 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธียกฉัตรสมโภชศาลาโพธิ์ธรรมเพื่อประดิษฐาน พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาโพธิ์ธรรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจิมและปิดทองฉัตร พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างศาลาโพธิ์ธรรม มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้รับบริการ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ ได้มีพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต จากชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการมาประดิษฐาน ณ ศาลาโพธิ์ธรรม  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ