โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว
 

                     กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายเรื้อรัง ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย นพ.หวาน ศรีเรืองทอง  พญ.วิรีย์อร จูมพระบุตร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นำบุคลากร ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตจากการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ป่วย ส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้ความรู้ความสามารถในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพเดิม และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือพึ่งพากันและลดต้นทุนในการจ้างเกี่ยวข้าว


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ