สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 Depression Lets talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้
 
เนื่องในงานรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1 – 7 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยในปี 2560  กรมสุขภาพจิตได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ “Depression Lets talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้” โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จึงได้มีพิธีเปิด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยมี นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน นอกจากนี้ มีการเสวนาทางวิชาการ “การบริการยุค Thailand 4.0” เพื่อให้การบริการของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สู่ Happy Thailand 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์สลา คุณวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์เพลง GMM Grammy และ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และบุคลากร ให้ความสนใจเข้ารับฟังการเสวนาจำนวนกว่า 300 คน

 

สำหรับกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ จะจัดไปจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยจัดแสดงนิทรรศการ ซึมเศร้า...เราคุยกันได้ กิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้ การบริการพระศรีฯ สู่ Happy Thailand 4.0” การประเมินความสุข ความเครียด บริการรถโมบายคลายเครียดเคลื่อนที่ บริการให้คำปรึกษา แจกเอกสารความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า รับของที่ระลึก ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ