ผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีฯ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี
 

          นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดทีมปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต หรือ MCATT ประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข โดยประสานการทำงานร่วมกับทีมแพทย์เคลื่อนที่ฝ่ายกาย เพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งอาจเกิดความโศกเศร้าและความเครียดได้  


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ