โรงพยาบาลพระศรีฯ ลงนามความร่วมมือ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

               นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นายแพทย์หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์1 โรงพยาบาลพระมหาโพธิ์ และ  ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน มีคณะอาจารย์ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะดำเนินงานจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี          การจัดทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ให้ความร่วมมือในการประสานงานและการฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษา และการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของคณะเภสัชศาสตร์ตลอดจนร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ