28-29/09/60 ประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 9/2560
 

                     น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นพ.พงศ์เกษมไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิต เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ