27/09/60 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลพระศรีฯ
 

                      นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก อารมณ์ดีคลินิก (คลินิกบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า) คลินิกรักษ์ใจ (คลินิกบำบัดผู้ป่วยจิตเวชจากสุราและสารเสพติด) และกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายสุราและสารเสพติด 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ