18/09/60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉินนอกเวลาราชการ”
 

                  นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัยตามแผนฉุกเฉินนอกเวลาราชการ” ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารกลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชหญิงเร่งรัดบำบัด โดยมี นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และบุคลากรทาง การพยาบาลซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ทั้งนี้ การซ้อมปฏิบัติได้ตามแผนมาตรฐานนี้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเวลากลางคืน มีทักษะและความพร้อมสามารถนำไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ