20/09/60 มหกรรมตลาดนัดความรู้ KM 4.0
 

                     คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดมหกรรมตลาดนัดความรู้ KM 4.0 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการสร้างความสุขในองค์กร โดยนำรูปแบบการจัดการความรู้ การถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ “พระศรีมหาโพธิ์ภาพแห่งความตรึงใจจนถึงวัยเกษียณ” บอกเล่าภาพความประทับใจ บอกเล่าภาพ และบรรยากาศ วัฒนธรรมที่ดีงาม ความรัก ความภาคภูมิใจ ความผูกพันขององค์กร การถอดบทเรียนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้คุณค่ากับการเรียนรู้และความสุขของคนทำงาน โดยใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความสุขด้วยสติในองค์กร หรือ MIO การประกวดผลงานการจัดการความรู้ CQI ซึ่งมีบุคลากรจากฝ่าย ศูนย์ กลุ่มงาน ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ