14-15/09/60 โรงพยาบาลสวนปรุง ศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

                  นายแพทย์หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์1 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย หัวหน้าศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 12 คน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและสารสนเทศ และกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Excellent center) ได้มีแนวทางในการดำเนินงานจากศูนย์ความเป็นเลิศต้นแบบและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ