13/09/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานคลินิกบำบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล (RE-Accredit) ประจำปี 2560
 

                     นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน และกล่าวต้อนรับคณะจากสถาบันธัญญารักษ์ ที่เดินทางมาตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานคลินิกบำบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล (RE-Accredit) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยก่อนหน้านี้ได้ผ่านรับรองคุณภาพเมื่อวันที่ ปี 2557 ซึ่งมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี  


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ