01/09/60 ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 

                ฝ่ายแผนงานและประเมินผล จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรมหาโพธิ์ เป็นประธาน 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ