17/12/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับอธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 

                       นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต  นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โรงพยาบาลวารินชำราบ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาลจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้มีการประเมินภาวะสุขภาพจิต ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และวางแผนติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะหมดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ