15/12/60 ประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการประเมินรับรองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital
 

                 สำนักคุณภาพร่วมกับคณะทำงาน GREEN and CLEAN Hospital จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รับการประเมินรับรองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการและหน่วยงานเกิดความตื่นตัว มีการทบทวนมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital และติดตามผลลัพธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้า และรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ