คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี
 

             คณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือร่วมกับสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมสอบเทียบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ และห้องประชุม ๒ อาคารอำนวยการ


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ